rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie marszałka z Ambasadorem Norwegii

08.10.2020 11:21 11:21

Kooperacja w ramach projektu „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”, a także podsumowanie dotychczasowych kontaktów i zrealizowanych wspólnych projektów to najważniejsze tematy poruszone podczas rozmowy marszałka Cezarego Przybylskiego z Ambasadorem Norwegii. Spotkanie zorganizowano w trybie online.

Pan Anders Eide objął stanowisko Ambasadora Norwegii w Polsce we wrześniu 2020 r. i była to jego pierwsza oficjalna rozmowa z przedstawicielami władz województwa dolnośląskiego. Ze względów bezpieczeństwa spotkanie zorganizowano w trybie online i uczestniczyli w nim także m.in. Anniken Kleven-Gasser - Radca do spraw funduszy norweskich i funduszy EOG, Karina Gradowska-Karpińska - Doradca do spraw funduszy norweskich i funduszy EOG oraz Bartosz Masternak, Krzysztof Bramorski – Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Kontaktów Międzynarodowych oraz Krzysztof Hodun – Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą.


W ostatnich latach Polska jest największym beneficjentem wsparcia finansowego w ramach funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotychczas do naszego kraju przekazano ponad 2 biliony euro. Jedną z instytucji, która skorzystała z tego wsparcia jest podlegające samorządowi województwa Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, które otrzymało pomoc w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Realizacja projektu trwała w latach 2014 - 2017 r., a dzięki dotacji wykonano renowacje budynku suszarni, powstało nowoczesne zabezpieczenie przeciwpożarowe całego obiektu, przeprowadzono konserwację i digitalizację części zbiorów muzeum, a także powstały dwie nowe wystawy stałe oraz sala edukacyjna.


- Od pewnego czasu dolnośląskie gminy sygnalizują chęć nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami w Norwegii. Gminy poszukują nie tylko partnerów do projektów, ale przede wszystkim partnerów do wspólnych działań w obszarze kultury, turystyki, sportu, edukacji i innych dziedzin ważnych dla społeczności lokalnych – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


Odpowiedzią na te potrzeby może zostać zainicjowany niedawno projekt „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”, którego celem jest promocja dolnośląskiej gospodarki poza granicami kraju, ale również stworzenie przestrzeni dla naszych przedsiębiorców do poznawania nowych rynków oraz nawiązywania kontaktów biznesowych. Pierwsze działania skierowane do rynku norweskiego planowane są już na przyszły rok. Będą to wspólne przedsięwzięcia targowe, spotkania z przedsiębiorcami i organizacjami gospodarczymi, a także kooperacja uczelni wyższych oraz centrów i ośrodków badawczo-rozwojowych.