rozmiar czcionki: A | A | A

Podwójna inwestycja w zdrowie Dolnoślązaków

16.04.2021 14:56 14:56

Dzięki porozumieniu samorządu województwa dolnośląskiego oraz miasta Lubin możliwe stanie się przeprowadzenie ważnych inwestycji w obszarze ochrony zdrowia Dolnoślązaków. Efektem będą nowe siedziby dwóch ważnych instytucji - Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Pogotowia Ratunkowego.

- To wspaniały projekt, który w sposób kompleksowy zapewni powstanie dwóch ważnych inwestycji w zdrowie Dolnoślązaków. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego regionu powstanie Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Zyska również jednostka Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, dla którego wybudowana zostanie nowoczesna podstacja w Lubinie  – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Porozumienie samorządów jest kilkuetapowe i w pierwszej kolejności umożliwi zamianę nieruchomości będącej w posiadaniu województwa dolnośląskiego i tej należącej do Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, które podlega samorządowi Lubina. Kolejny krok to wybudowanie nowych siedzib dla Centrum Zdrowia Psychicznego oraz podlegającego samorządowi województwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy – podstacji w Lubinie.


Ostatnim elementem będzie rozliczenie inwestycji, które dokonane zostanie na zasadzie porównania kosztów obu przedsięwzięć. Ta strona umowy, której nieruchomość wraz z infrastrukturą zostanie wyceniona na kwotę niższą będzie zobowiązana do dopłaty na rzecz drugiej strony. Nowe Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie ma powstać do roku 2023.


- Od samego początku wspieramy ważną inicjatywę miasta Lubin, jaką jest budowa centrum psychiatrycznego dzieci i młodzieży. Na cele inwestycji udostępniamy grunty należące do samorządu województwa, tak by mógł tam w przyszłości powstać szpital. Działania te wpisują się w politykę wzmacniania i wsparcia dzieci i młodzieży jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, którą realizujemy i popieramy. Przy okazji stworzymy również lepsze warunki do funkcjonowania Pogotowia Ratunkowe w Legnicy, ponieważ powstanie nowa siedziba Pogotowia, która spełnia oczekiwania tej placówki. Projekt nowej siedziby Pogotowia został przedyskutowany i uzgodniony z pracownikami, czyli tymi którzy korzystają z niej na co dzień – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Będzie to pierwszy w kraju obiekt, zapewniający kompleksową opiekę i leczenie dzieci i młodzieży na wszystkich trzech poziomach referencyjności. Po ukończeniu inwestycji budowlanej uruchomiony zostanie Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej. Zapewnione zostaną tam świadczenia w ramach dwóch całodobowych oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz izby przyjęć. Będzie to placówka świadcząca kompleksowe usługi psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży wymagających długotrwałego i specjalistycznego leczenia szpitalnego, oferująca najszerszą ofertę diagnostyczną i terapeutyczną.


– To bardzo ważny projekt. Zamiana gruntów umożliwi budowę w tym miejscu Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Nowy ośrodek zapewni ogromne, kompleksowe wsparcie dzieciom, a także rodzicom – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Kolejnym ważnym aspektem jest powstanie nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego. Tak nowoczesna stacja oznacza bardzo dobre warunki pracy dla personelu medycznego, a to przekłada się na jakość opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu lubińskiego – dodaje.