rozmiar czcionki: A | A | A

List otwarty Marszałka Dolnego Śląska ws. nowelizacji ustawy Mały ZUS Plus

08.02.2023 09:42 09:42

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, w imieniu dolnośląskich przedsiębiorców z sektora małych firm zwrócił się z Apelem do Marszałek Sejmu RP, Prezesa Rady Ministrów oraz do posłów i senatorów RP o pilną nowelizację Ustawy Mały ZUS Plus.

- Samorząd Województwa Dolnośląskiego wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ są ważnym filarem rozwoju regionalnej gospodarki. Na nas, jako przedstawicielach instytucji samorządowych i państwowych, leży obowiązek wspierania przedsiębiorców oraz dołożenia wszelkich starań, aby przedsiębiorcy mogli kontynuować w sprzyjającym im warunkach swoją działalność. Temu służyć będzie konieczna nowelizacja Ustawy Mały ZUS Plus - mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


Ustawa, tzw. Mały ZUS Plus niwelowała w części negatywne skutki przyjętego w Polsce, a nieistniejącego w żadnym innym kraju UE rozwiązania, polegającego na opłacaniu bardzo wysokiej ryczałtowej składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców bez względu na osiągany dochód. Z ustawy skorzystało około 250 tysięcy Polaków. Ustawa, tzw. Mały ZUS Plus obniżyła przedsiębiorcom składki ubezpieczeniowe, dostosowując ich wielkość do możliwości płatniczych ubezpieczonego. Rozwiązanie to, wprowadzone 3 lata temu, obwarowano ograniczeniem, że prawo do korzystania z tego rozwiązania będzie miał przedsiębiorca tylko przez 3 lata na 5 lat. Oznacza to, że setki tysięcy przedsiębiorców z całej Polski, którym ten 3-letni okres kończy się w lutym 2023 roku, stanie przed często niemożliwym lub bardzo trudnym do rozwiązania wyzwaniem, a zagrożenie procesem wpadania małych firm w spiralę zadłużenia bardzo przyśpieszy.


Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski zwraca się do Marszałek Sejmu RP, Prezesa Rady Ministrów oraz do posłów i senatorów RP z apelem o pilną nowelizację ustawy Mały ZUS Plus. Marszałek Dolnego Śląska przychyla się również do propozycji wyrażonej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, aby znieść ograniczenie możliwości korzystania przez firmy z opłacania składki na ZUS proporcjonalnie do uzyskiwanych dochodów jedynie przez 3 lata.


LIST