rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs - Asystentura osób starszych w 2023 roku

12.01.2023 14:28 14:28

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu asystentury osób starszych w 2023 roku. Celem konkursu jest wyłonienie i sfinansowanie działań podejmowanych na rzecz dolnośląskich seniorów.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiek powoduje pewne ograniczenia, dlatego podejmujemy działania, które odpowiadają na potrzeby osób starszych. Chcemy ułatwić seniorom aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
Na ten cel Samorząd Województwa przeznacza środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1,5 mln zł. Maksymalna kwota sfinansowania pojedynczego zadania może wynieść do 200 tys. zł.


W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na udostępnianiu usług asystenckich tj. wsparcie seniorów w wykonywaniu czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego. Przykładami takich działań może być pomoc w przemieszczaniu się do lekarza, punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach. Wsparcie w spędzaniu czasu wolnego, podczas zajęć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.


Działania te mogą mieć również formę opieki wytchnieniowej, czyli czasowej usługi opiekuńczej nad osobą niesamodzielną, świadczonej w zastępstwie za osobę, która na co dzień sprawuje opiekę. W tym czasie opiekun może załatwić sprawy dnia codziennego lub po prostu odpocząć.


Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe oraz podmioty, które prowadzą działalność statutową na rzecz seniorów lub osób z niepełnosprawnościami (w szczególności przy niepełnosprawności  związanej z wiekiem).


Termin składania ofert 13.01.2023 r. – 02.02.2023 r.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie:
https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-obslugiwane-przez-dzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-asystentury-osob-starszych-w-202/