rozmiar czcionki: A | A | A

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Turystyki

Wydział Turystyki

turystyka@umwd.pl

ul. Walońska 3-5

50-413 WrocławDyrektor Wydziału: Piotr Wnukowicz   pok. 709, tel. 71/770 41 07

Kierownik działu usług turystycznych: Ewelina Bogacz-Kaniewska pok. 710, tel. 71/ 770 41 91

 

 

 

Kontakt i kompetencje:

 

Imię i nazwisko

Pokój

Nr telefonu

Adres e-mail

Kompetencje

Ewelina Bogacz-Kaniewska

710

71/770-41-91

ewelina.bogacz-kaniewska@umwd.pl

1. Kategoryzacja obiektów hotelarskich
2. Kontrole okresowe
3. Wydawanie promes
4.Informacja dotycząca przewodników turystycznych górskich
5. egzaminy na uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego

6. Wydawanie identyfikatorów

Agata Lewicka

710

71/770-41-16

agata.lewicka@umwd.pl

 

1.otwarte konkursy ofert
2. oferty w trybie pozakonkursowym-art. 19a
3. weryfikacja sprawozdań
4.sporządzanie umów i aneksów
5. współpraca z organizacjami pozarządowymi
6.budżet wydziału
7. postępowania administracyjne i egzekucyjne

Maria Markowska

711

71/770-41-28

maria.markowska@umwd.pl

 

1. Sprawy związane z Organizatorami Turystyki i Przedsiębiorcami Ułatwiającymi Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
2. Gwarancje ubezpieczeniowe
3. Wydawanie decyzji
4. Wydawanie zaświadczeń
5. Kontrole Organizatorów PUNPUT
6.Prowadzenie rejestru Organizatorów Turystyki i PUNPUT

Grzegorz Pytlarz

710


grzegorz.pytlarz@umwd.pl


1. wydawanie zaświadczeń, wpis i kontrola organizatorów szkoleń dla przewodników górskich 

2. patronaty

3. Kategoryzacja obiektów hotelarskich

Krzysztof Kopystyński

711

71/770-41-19

krzysztof.kopystynski@umwd.pl

1. Sprawy związane z Organizatorami Turystyki i Przedsiębiorcami Ułatwiającymi Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
2. Gwarancje ubezpieczeniowe
3. Wydawanie decyzji
4. Wydawanie zaświadczeń
5. Kontrole Organizatorów PUNPUT
6.Prowadzenie rejestru Organizatorów Turystyki i PUNPUT

Katarzyna Barwicka

712

71/770-41-18

katarzyna.barwicka@umwd.pl

1. Targi turystyczne
2. Promocja turystyczna województwa
3. Sprawy związane z przedsiębiorcami branży turystycznej

Piotr Iskra

712

71/770-41-22

piotr.iska@umwd.pl


 

Dział Turystyki z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Wysockiego 29 Bud.8    

58-304 Wałbrzych

 

Agnieszka Prus

74 667 09 93

agnieszka.prus@umwd.pl

1. kategoryzacja obiektów hotelarskich okręg wałbrzyski
2. kontrole okresowe
3.oceny obiektów
4. wydawanie decyzji
5. wydawanie promes

Katarzyna Stachura

74 667 09 94

511 458 364

katarzyna.stachura@umwd.pl