rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w...

Dodano: 10-03-2023

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 9 marca 2023 r. podjął Uchwałę nr 6631/VI/23 w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego Formą konsultacji są pisemne opinie składane: 1)    osobiście w godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego...

[more]

WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ - ustawa została uchwalona

Dodano: 20-12-2022

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 druk 2654

[more]

Północna część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia otwarta dla kierowców!

Dodano: 20-12-2022

Kierowcy mogą od dziś korzystać z północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, czyli nowo wybudowanej drogi wojewódzkiej między Łanami a Długołęką. Trasa pozwoli odciążyć komunikacyjnie centrum miasta, a dzięki połączeniu z trasą S8 i Autostradową Obwodnicą Wrocławia ułatwi podróżowanie oraz przejmie ruch tranzytowy. W otwarciu obwodnicy uczestniczył Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski oraz członkowie zarządu województwa, Tymoteusz...

[more]

PRZYPOMNIENIE - obowiązek zgłaszania zmian danych dotyczących zezwoleń

Dodano: 19-12-2022

Szanowni Państwo, przypominamy że zgodnie z art. 22b UOTD przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłaszać na piśmie, organowi który udzieli zezwolenia wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22 UOTD, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem przez organ kary na przewoźnika, w wysokości 800zł. Dotyczy to wszystkich dokumentów, jakie Państwo składacie do wniosków o wydanie/zmianę zezwolenia na linię...

[more]

Modernizacja ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy

Dodano: 19-12-2022

Ponad 15,2 miliona złotych kosztowała modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej 340 w Oleśnicy, zapewniającej dojazd do węzła Dąbrowa przy drodze ekspresowej S8. Inwestycja została w 85% sfinansowana z funduszy unijnych, pozostałą część stanowią pieniądze z budżetu Oleśnicy oraz budżetu państwa.

[more]

TERMINY AKTUALIZACJI ROZKŁADÓW JAZDY W ROKU 2023

Dodano: 19-12-2022

terminy aktualizacji RJA w przypadku NIEplanowania wprowadzenia zmian w RJA oraz w przypadku PLANOWANEGO wprowadzenia zmian

[more]

Obwodnica Piechowic otwarta dla kierowców!

Dodano: 12-12-2022

Kolejna drogowa inwestycja jest dostępna dla kierowców. Obwodnica Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 dziś została oficjalnie otwarta dla ruchu. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Cezary Przybylski, Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Marek Obrębalski – wiceprzewodniczący sejmiku województwa.

[more]