rozmiar czcionki: A | A | A

Ponad 75 milionów złotych na inwestycje drogowe

Dodano: 13-11-2023

Przedstawiciele 33 gmin odebrali dziś z rąk marszałka Cezarego Przybylskiego oraz wicemarszałka Grzegorza Macko promesy o łącznej wartości ponad 75 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, a przeznaczone zostaną na inwestycje drogowe w regionie.

[more]

Obwodnica Dzierżoniowa na ukończeniu

Dodano: 12-10-2023

Obwodnica Dzierżoniowa to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych w południowej części województwa. Jej łączna długość to prawie 12 km, a projekt realizowany jest w trzech etapach. Dziś w obecności wicemarszałka Grzegorza Macko zaprezentowano stan zaawansowania prac przy tej ważnej dla mieszkańców inwestycji.

[more]

Zakończono remont drogi w Henrykowie

Dodano: 05-10-2023

Dziś w obecności wicemarszałka Grzegorza Macko, lokalnych samorządowców oraz przedstawicieli Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oficjalnie otwarto po remoncie drogę wojewódzką nr 395 w Henrykowie.

[more]

Nowa droga odciąży ruch w centrum Strzelina

Dodano: 04-10-2023

Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk oraz Krzysztof Maj - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego podpisali list intencyjny w sprawie budowy prawie 3-kilometrowego łącznika drogowego. Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo, a ruch tranzytowy przeniesie się poza granice miasta.

[more]

WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ - ustawa i wprowadzone zmiany

Dodano: 28-09-2023

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym - zmiany dotyczące ważności zezwoleń i stosowania dopłat do biletów ulgowych

[more]

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego od 01.07.2023r

Dodano: 03-07-2023

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym przestają również obowiązywać zapisy art. 15n mówiące o odstąpieniu od warunków określonych w zezwoleniu na podstawie jedynie zawiadomienia organu. Od 01.07.2023r. wszelkie zmiany w rozkładach jazdy ponownie wymagają złożenia stosownego wniosku o zmianę zezwolenia bądź wydania decyzji o odstępstwie - tak jak było to przed...

[more]

Na Dolnym Śląsku powstaną dwie nowe obwodnice

Dodano: 30-05-2023

Przedstawiciele Zarządu Województwa Dolnośląskiego podpisali dziś z wykonawcami dwie umowy na budowę obwodnic dolnośląskich miast. Mowa o obwodnicy Boguszowa-Gorc, którą wybuduje Eurovia S.A. oraz obejściu Chełma, które zrealizuje PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o.

[more]