rozmiar czcionki: A | A | A

UWAGA informacja o terminie ważności zezwoleń

14.10.2016 13:34

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi wątpliwościami wyjaśniamy, iż zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zezwolenia, których  termin ważności upływa w dniu 31-12-2016r. zachowują ważność do dnia 31-12-2017r. co oznacza, iż w opisanej wyżej sytuacji nie ma potrzeby występowania o przedłużenie terminu ważności zezwolenia, czy też nowe zezwolenie.