rozmiar czcionki: A | A | A

Prace Senatu nad zmianą ustwy o publicznym transporcie zbiorowym

23.05.2016 08:59

Dnia 28 kwietnia 2016r. senatorowie wnieśli o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, której pierwsze czytanie odbyło się 18 maja 2016r.


Szczegóły w poniższych linkach:

http://www.senat.gov.pl/prace/senat/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,19.html

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0E0F191BA6F6E2C0C1257FB7003B4E71