rozmiar czcionki: A | A | A

Ponad 86 mln złotych na modernizacje dróg lokalnych

28.11.2016 13:17

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę inwestycji polegających na remontach i modernizacji dróg lokalnych w ramach konkursu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020. O programie wsparcia dróg lokalnych, na który przeznaczamy ponad 86 mln złotych w ramach RPO opowiedział podczas konferencji prasowej Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Konkurs dotyczył inwestycji w przebudowy lub rozbudowy dróg lokalnych, spełniających warunek zapewnienia bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.


Premiowane były projekty, które przyczynią się do osiągnięcia wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego, tj liczba kilometrów przebudowanych dróg (najlepiej oceniony projekt przebuduje prawie 23 km dróg). Innymi ważnymi aspektami branymi pod uwagę były kwestie związane z wpływem na realizację Strategii Województwa Dolnośląskiego 2020, czyli wykorzystywaniem przebudowanych dróg do transportu kruszyw bądź drewna oraz poprawą dostępności do obszarów koncentracji ludności i aktywności gospodarczej oraz dostępność do rynku pracy i usług publicznych, w szczególności z obszarów dla których dostępność komunikacyjna jest barierą rozwojową.


Zarząd Województwa rekomendował do dofinansowania 6 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 86 mln zł, które otrzymały najwięcej punktów podczas oceny merytorycznej (w zakresie analizy finansowej, oceny dziedzinowej oraz strategicznej).


Drogi lokalne, które otrzymały dofinansowanie


Rekomendowane do dofinansowania zostały projekty powiatów bolesławieckiego, jaworskiego, kłodzkiego i wrocławskiego oraz gminy Jawor i Legnica (szczegółowa lista rekomendowanych projektów w załączeniu).