rozmiar czcionki: A | A | A

Nowe chodniki, sygnalizacje świetlne, powstają w ramach Programu poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku

23.06.2016 12:53

Program poprawy stanu infrastruktury drogowej dolnośląski samorząd realizuje od 2010 roku. Od początku trwania programu przystąpiono do realizacji 173 inwestycji o łącznej kwocie ok. 107 mln zł. W 2016 roku zrealizowanych zostanie 28 inwestycji na kwotę ponad 17 mln zł. Inwestycje realizowane są w modelu finansowania przedsięwzięcia przez Samorząd wojewódzki i Jednostkę Samorządu Terytorialnego. O głównych założeniach Programu opowiadał Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu z dziennikarzami Marszałkowi towarzyszyli Burmistrzowie gmin uczestniczących w Programie: Irena Krzyszkiewicz, Burmistrz Góry, Jan Serkies, Burmistrz Chojnowa oraz Adam Ruciński, Burmistrz Środy Śląskiej.

Dolnośląski Samorząd realizuje zarówno duże inwestycje drogowe sięgające kilkuset milionów złotych jak np. budowana Wschodnia Obwodnica Wrocławia oraz wybudowane, liczne obwodnice miejscowości (np. Świdnicy, Nowej Rudy, Ząbkowic Śl). Dzięki uruchomionemu w 2010 w roku Programowi Infrastruktury Drogowej Samorząd Województwa Dolnośląskiego pokazuje, że obok budowy dużej infrastruktury drogowej dba również o mniejsze inwestycje, które również są niezbędne, ponieważ służą poprawie bezpieczeństwa jej użytkowników.„Program poprawy stanu infrastruktury drogowej”, polega na współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z jednostkami samorządu terytorialnego przy wyborze, realizacji i współfinansowaniu inwestycji na drogach wojewódzkich w wariancie 50/50%. Program skierowany jest  przede  wszystkim na realizację (od podstaw) nowych zadań inwestycyjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, takich jak:

- budowa chodników (wraz z ewentualnymi kładkami),  
- budowa ciągów pieszo – rowerowych,  
- budowy zatok autobusowych,
- przebudowa skrzyżowań (np. budowa rond),
- montaż sygnalizacji świetlnych.


Program służy typowaniu do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w oparciu o ustalone kryteria oceny (m.in. natężenie ruchu, wskazania miejsc szczególnie niebezpiecznych gotowości JST do realizacji zadania w ramach zastępstwa inwestorskiego) Przyjęto, że w ramach programu w pierwszej kolejności typowane do realizacji będą zadania dla których wnioskodawcy zadeklarują współudział finansowy.Województwo Dolnośląskie przeznacza na Program Infrastruktury Drogowej średnio około 8 mln zł rocznie. Zainteresowane współpracą jednostki samorządu terytorialnego współfinansują zadania drogowe w wysokości około 7,5 mln zł (ok. 50% udziału). Wspólnie w ramach Programu realizuje się rocznie zadania o łącznej wartości średnio ok. 15 mln zł.

Województwo Dolnośląskie w ramach Programu typuje do realizacji rocznie średnio około 25 zadań.


Na przestrzeni wszystkich Edycji Programu przystąpiono do realizacji 173 zadań przeznaczając na ten cel ok. 107  mln zł.

•    43 zadania drogowe są obecnie realizowane (w tym 28 zakwalifikowanych na rok 2016)


•    130 zadań zostało zakończonych, dzięki czemu zrealizowano około:

- 40 km przebudów dróg w tym 15 szt. przebudów skrzyżowań np. na ronda
- 60 km budowy chodników
- 5 km remontów dróg
- 5 km remontów infrastruktury drogowej
- 21 szt. zatok autobusowych
- 5 szt. sygnalizacji świetlnych

Lista inwestycji przeznaczonych do realizacji w ramach Programu w 2016 roku