rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek Województwa wspiera modernizację dróg lokalnych na Dolnym Śląsku

23.09.2016 11:45

Blisko 3,5 mln zł otrzymają gminy powiatu głogowskiego na modernizację infrastruktury drogowej. Wczoraj, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie, Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego podpisał umowę na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Ruszowice. Dzięki remontom dróg w ramach PROW 2014-20 kilkadziesiąt gmin w całym województwie otrzyma dofinansowanie o łącznej wartości 60 mln złotych, dzięki któremu znacząco poprawi się stan lokalnej infrastruktury drogowej.

W powiecie głogowskim oprócz przebudowy drogi powiatowej 1015D w m. Ruszowice, wyremontowana zostanie także droga gminna nr 100527D w Maniowie oraz ul. Akacjowa w Kotli. Dofinansowane przez dolnośląski samorząd inwestycje w infrastrukturę  drogową pozwolą na odnowę nawierzchni, budowę chodników i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci elektrycznej.


Dzięki dofinansowaniu budowy dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020 dolnośląskie samorządy lokalne otrzymają łącznie ponad 60 mln złotych na 77 projektów, które otrzymały najwięcej punktów w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.


- 60 mln złotych przeznaczone na 77 projektów drogowych inwestujemy po to, aby poprawić infrastrukturę drogową służącą społecznościom lokalnym. Ożywienie gospodarcze nastąpi wtedy kiedy ta infrastruktura drogowa i kolejowa będzie dobrze utrzymana. Kiedy będzie można w sposób szybki i bezpieczny transportować produkty czy surowce. Dlatego zarząd województwa przywiązuje tak duże znaczenie do budowy infrastruktury - mówił Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


Refundacją objęte są inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub zmianie nawierzchni dróg gminnych lub powiatowych. Beneficjentami pomocy mogą być gminy i powiaty oraz ich związki. Jako obszar realizacji inwestycji wskazano gminy wiejskie lub gminy miejsko-wiejskie z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, a także gminy miejskie z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.


Preferowane były projekty realizowane w gminach o niskim dochodzie podatkowym i wysokim bezrobociu, a także projekty zapewniające dojazd do obiektów użyteczności publicznej. Dodatkowe punkty uzyskały również projekty łączące drogi niższej kategorii z drogami o wyższej kategorii. Premiowane były również operacje realizowane w porozumieniu pomiędzy gminami, powiatami lub gminą a powiatem.