rozmiar czcionki: A | A | A

Dz.U. 2016 poz. 1342 Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

29.08.2016 11:41

Data ogłoszenia przez Sejm: 2016-08-26

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet