rozmiar czcionki: A | A | A

Dofinansowanie remontu dróg w Legnicy, powiecie bolesławieckim i kłodzkim

30.01.2017 13:48

Prawie 57 mln zł dofinansowania na modernizację dróg trafi do trzech samorządów Dolnego Śląska – gminy Legnica, powiatu bolesławieckiego oraz powiatu kłodzkiego. W ostatnich dniach stycznia umowy na przekazanie środków europejskich podpisał marszałek Cezary Przybylski.

Pierwsza z inwestycji, która otrzymała dotację obejmuje przebudowę ponad 2,5 km odcinka ul. Jaworzyńskiej w Legnicy. Wyremontowana zostanie jezdnia, ciągi piesze, oświetlenie i  kanalizacja, zagospodarowane zostaną też pasy zieleni. Dodatkowo powstaną nowe ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz postojowe. Przebudowa ulicy ma poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo drogowe, ale także zapewnić lepszy dojazd do drogi krajowej nr 3 i autostrady A4.


- Ulica Jaworzyńska pełni bardzo ważną rolę w obsłudze transportowej, a jej przebudowa przyczyni się do gospodarczej i społecznej aktywizacji Legnicy, w tym nowych terenów inwestycyjnych strefy ekonomicznej – potwierdził Cezary Przybylski.


Projekt ma zakończyć się w lipcu tego roku, a jego całkowity koszt to ponad 51 mln zł. Wsparcie finansowe przekazane przez marszałka województwa to prawie 30 mln zł.


Druga z dofinansowanych inwestycji to przebudowa drogi powiatowej nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A18 – granica powiatu (Rudawica). Zgodnie z planem, oprócz remontu samej drogi, rozebrane zostaną mosty w Świętoszowie, a w ich miejsce powstaną nowe. Ponadto zostanie wykonana korekta i regulacja odcinków rowów przydrożnych, przebudowa oświetlenia drogowego, budowa zatoki autobusowej i barierek ochronnych. W sumie planowana jest modernizacja prawie 23 km drogi. Umowę na dofinansowanie inwestycji w kwocie ponad 21,5 mln zł z ramienia powiatu podpisał wicestarosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień 2018 roku.


Dzięki wsparciu ze środków europejskich zmodernizowaną drogą będzie mógł cieszyć się także powiat kłodzki. Umowa zawarta pomiędzy marszałkiem Cezarym Przybylskim i Maciejem Awiżeniem, starostą kłodzkim, zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 3274 D na odcinku Międzylesie (ul. Wojska Polskiego) – Przejście Graniczne w Niemojowie. W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę kostki kamiennej i wykonanie nawierzchni asfaltowej, wyłożenie chodnika kostką betonową, gruntowną naprawę odwodnienia i zamontowanie barierek ochronnych. Inwestycja ta pozwoli poprawić warunki ruchu kierowców oraz komfort i bezpieczeństwo poruszania się pieszych, a także dostosuje ją do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebudowa obejmie prawie 11 km drogi, a kwota przekazanego dofinansowania to ponad 5,5 mln zł.


Wszystkie inwestycje otrzymały wsparcie ze środków RPO w ramach konkursu dla działania 5.1.1 drogowa dostępność transportowa. Oprócz Legnicy i powiatów bolesławieckiego oraz kłodzkiego wybrane do dofinansowania zostały jeszcze trzy inne projekty: w Jaworze, powiecie jaworskim oraz powiecie wrocławskim. Łączna kwota przyznanych środków to ponad 86 mln zł.