rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie w sprawie poszukiwania wykonawcy Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020

25.11.2011 14:47

W związku z realizacją projektu pt. „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020” koordynator ds. badań poszukuje wykonawcy do opracowania Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020

W związku z realizacją projektu pt. „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020” (POKL.08.02.02-02-002/10) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, lata 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne strategie innowacji; finansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, koordynator ds. badań poszukuje wykonawcy do opracowania

Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Wstępny zakres strategii

Załącznik nr 2 - Diagnoza w zakresie społeczeństwa informacyjnego (1)

Załącznik nr 2 - Diagnoza w zakresie społeczeństwa informacyjnego (2)

Załącznik nr 3 - Formularz oferty

Załącznik nr 4 - Formularz wykazu usług

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego