rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Forum Rad Senioralnych w Subregionie Wałbrzyskim – 09.06.2022 Nowa Ruda

20.06.2022 11:05

Forum Rad Senioralnych w Subregionie Wałbrzyskim w Nowej Rudzie zamknęło cykl spotkań organizowanych przez Marcina Krzyżanowskiego Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Społeczną Radą Senioralną.

Celem Forum była wymiana wiedzy i doświadczeń Rad Seniorów w Subregionie Wałbrzyskim, w zakresie prowadzonych działań na rzecz osób starszych, wymiana dobrych praktyk, integracji lokalnych Rad Seniorów, a także określenie potrzeb Rad Seniorów w zakresie wsparcia działalności w środowisku lokalnym. Podczas Forum poruszona została tematyka społecznej partycypacji jako narzędzia w dialogu z samorządem.

W ramach wydarzenia odbyły się warsztaty, w trakcie których uczestnicy sprecyzowali oczekiwania Rad Seniorów wobec Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej oraz samorządów, które zostaną przesłane do odpowiednich instytucji, określili również korzyści jakie przynosi stworzenie i funkcjonowanie Rady Seniorów oraz to jaki udział w budowaniu lokalnej i regionalnej polityki senioralnej mają Rady Seniorów.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział podczas Forum Rad Senioralnych w Subregionie Wałbrzyskim.  

 

Przed nami teraz przygotowanie wniosków oraz podsumowań ze wszystkich przeprowadzonych spotkań oraz przekazanie ich do odpowiednich instytucji.