rozmiar czcionki: A | A | A

Geoportal Dolnego Śląska to nowoczesny system publikacji map naszego regionu w internecie. Jego powszechne wykorzystanie do przetwarzania informacji stanowi ważny element budowy społeczeństwa informacyjnego.

   Dedykowany jest mieszkańcom i przedsiębiorcom z Dolnego Śląska ale również spoza jego granic. Obecnie licznie korzystają już z niego turyści, środowisko studenckie i naukowe oraz pracownicy instytucji publicznych. Kilkadziesiąt czytelnie i profesjonalnie zredagowanych opracowań kartograficznych prezentuje środowisko przyrodnicze województwa oraz szereg zagadnień tematycznych.

   Możemy zapoznać się z cyfrowymi, urzędowymi mapami topograficznymi oraz ortofotomapą, które stanowią nieocenioną pomoc w planowaniu przestrzennym, procesach inwestycyjnych oraz turystyce weekendowej.

   Zainteresowane osoby znajdą informacje nt. infrastruktury technicznej (np. DSS, obiekty sportowe), gospodarki rolnej (dotacje, zmiany przeznaczenia gruntów) oraz obiektów turystycznych (szlaki kulturowe, dziedzictwo kulinarne). Blok map przyrodniczych to bogate źródło informacji przydatnych nie tylko w nauce, ale i w gospodarce. Natomiast moduł map trójwymiarowych zabierze nas w najpiękniejsze widokowo zakątki Dolnego Śląska (np. szczyt Śnieżki lub Ślęży).