rozmiar czcionki: A | A | A

Odstąpienie od Umowy na realizacje platformy e-dolnyslask z winy Wykonawcy

02.03.2015 14:24

W dniu 20.02.2015 Zarząd Województwa Dolnośląskiego odstąpił z winy Wykonawcy od realizacji umowy na opracowanie, wykonanie i wdrożenie bazy wiedzy o Dolnym Śląsku oraz związanej infrastruktury sprzętowo-programowej dla potrzeb projektu pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask”, pełnienie funkcji Operatora platformy wraz z promocją projektu oraz przeprowadzeniem działań marketingowych wpisanych w strategię rynkową platformy. Odstąpienie nastąpiło z uwagi na krytyczne opóźnienie realizacji umowy i brak gwarancji ze strony Wykonawcy dla zakończenia realizacji w terminie umożliwiającym rozliczenie całego projektu w obecnej perspektywie finansowej.


Dodatkowo w dniu 25.02.2015 Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchylił Uchwałę nr 3767/III/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, co oznacza zakończenie realizacji projektu ze współfinansowaniem  UE oraz konieczność zwrotu dofinansowania. Zwrócone dofinansowanie, zgodnie z decyzją Zarządu, zostanie przeznaczone na inne inwestycji realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.