rozmiar czcionki: A | A | A

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej - raport za styczeń 2015

04.02.2015 11:55

Raport Wykonawcy za ostatni tydzień pracy wykazał wykonanie 100% robót budowlanych przy realizacji sieci DSS. Długość wybudowanej mikrokanalizacji MT-DB7/10 wyniosła 1 605 645 m. Na relacjach RD_42 i RD_43 trwają jeszcze ostatnie prace kontrolne związane z przygotowaniem szaf dystrybucyjnych do odbiorów.

Wykonawca wykonuje obecnie pomiary końcowe światłowodów. Mierzone są tłumienności wszystkich łączy oraz badane ich reflektogramy. Przygotowywana jest również dokumentacja powykonawcza dla relacji RD_42 i RD_43. W ubiegłym tygodniu relacja RS_6 została zgłoszona do odbioru częściowego na podstawie zaawansowania robót budowlanych ze względu na fakt, iż Wykonawcy nie udało się jeszcze uzyskać zatwierdzenia dla geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej we właściwym ośrodku.


Podsumowując zaawansowanie w ciągu minionych dwóch tygodni w odniesieniu do całego zakresu projektu sytuacja przedstawia się następująco:


•    długość wybudowanej mikrokanalizacji – 1605,645 km [100% zakresu]
•    liczba wybudowanych węzłów dystrybucyjnych - 82 szt. [100% zakresu]
•    liczba wybudowanych węzłów szkieletowych - 9 szt. [100% zakresu]
•    liczba relacji optotelekomunikacyjnych po odbiorze częściowym - 91 szt. [~97% zakresu]