rozmiar czcionki: A | A | A

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej - raport za IV kwartał 2015

23.12.2015 14:57

Zakończenie budowy aktywnej części Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej

W dniu 18 grudnia 2015 zakończyła się budowa części aktywnej Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. Zgodnie z projektem wykonawczym przygotowanym przez Operatora Infrastruktury zakończona budowa obejmowała uruchomienie infrastruktury aktywnej, na którą złożyły się:

1)      System transmisji DWDM,

2)      System transmisji danych IP/MPLS,

3)      System zasilania gwarantowanego, w tym instalacja agregatów prądotwórczych zasilania awaryjnego,

4)      System klimatyzacji,

5)      System sygnalizacji włamania,

6)      System monitoringu wizyjnego,

7)      System kontroli dostępu,

8)      System monitorowania przeciwpożarowego,

9)      Zintegrowany System Nadzoru DSS.

W związku z zakończeniem budowy aktywnej infrastruktury telekomunikacyjnej zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pn.: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”. W jej wyniku w 163 węzłach sieci została stworzona możliwości uzyskiwania dostępu do sieci i świadczenia wymaganego zestawu usług szerokopasmowych przez operatorów sieci dostępowych, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr SA.33386 (2012/N) z dnia 14.12.2012.

Projekt osiągnął określone w zobowiązaniu do realizacji zakładane wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu oraz zamierzony zakres rzeczowy.