rozmiar czcionki: A | A | A

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej - raport za III kwartał 2015

01.09.2015 14:56

Wdrożony system paszportyzacji dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej

W dniu 7 sierpnia 2015 roku odebrano od Inżyniera Kontraktu zainstalowany i wdrożony system paszportyzacji SunVizion Network Inventory, który wyprodukowała firma Suntech S.A.

System został zasilony danymi z dokumentami powykonawczej wybudowanej infrastruktury pasywnej sieci. W okresie gwarancyjnym wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług gwarancyjnych i zapewnienia wsparcia technicznego dla urzędu.

Podpisano umowę z Operatorem Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej

W dniu 28 sierpnia 2015 roku Województwo Dolnośląskie podpisało z firmą Fondlar sp. z o.o. umowę partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego wspólną realizację Przedsięwzięcia, opartą na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Stronami, dotyczącą pełnienia funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowy i eksploatacja sieci. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia publicznego postępowania koncesyjnego w ramach projektu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

Umowa określa zasady współpracy Województwa i Operatora Infrastruktury i została zawarta na okres 15 lat. Na warunkach opisanych w Umowie Województwo powierzyło Operatorowi budowę części aktywnej sieci, rozbudowę jej części pasywnej oraz utrzymanie i eksploatację całości DSS.