rozmiar czcionki: A | A | A

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej - raport za grudzień 2014

07.01.2015 13:06

Wykonawca Kontraktu wykonał w ciągu minionych tygodni nieco ponad 5 km sieci DSS. Jest to o 3 km mikrokanalizacji mniej niż przewidywał pierwotny plan. Dokładnie tyle, ile brakuje do skompletowania 100% zakresu prac ziemnych.

Do zaciągnięcia pozostaje też około 15 km światłowodu. Prace budowlane prowadzone są jedynie na 3 relacjach: RD_42, RD_43 i RS_6. Wolny postęp prac Wykonawca tłumaczy potrzebą ich ścisłej koordynacji z równolegle prowadzonymi pracami PKP PLK SA.


Próby szczelności i kalibracji dla relacji RS_6 zostały już wykonane przez Wykonawcę, a na relacjach RD_42 i RD_43 powinny zostać zgłoszone do końca pierwszej dekady stycznia. W tygodniu  przedświątecznym zostało wykonane przyłącze do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Mazowieckiej (węzeł WS_Wrocław), dlatego Wykonawca będzie mógł zaciągnąć światłowód do budynku UMWD bez obaw o pogodę. Szerokim frontem prowadzone są pomiary końcowe światłowodów na wszystkich odebranych odbiorami częściowymi relacjach. Pomiary te obejmują równoległe pomiary każdego włókna metodami reflektometryczną i transmisyjną.


Podsumowując zaawansowanie w ciągu minionych trzech tygodni w odniesieniu do całego zakresu projektu sytuacja przedstawia się następująco:


•    długość wybudowanej mikrokanalizacji – ok. 1603 km [~99% zakresu]
•    liczba wybudowanych węzłów dystrybucyjnych - 81 szt. [~99% zakresu]
•    liczba wybudowanych węzłów szkieletowych - 9 szt. [100% zakresu]
•    liczba relacji optotelekomunikacyjnych po odbiorze częściowym - 80 szt. [~85% zakresu]