rozmiar czcionki: A | A | A

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za lipiec 2014

01.08.2014 12:57

Roboty budowlane prowadzone są obecnie na 24 relacjach, w tym na 14 relacjach dystrybucyjnych i 10 relacjach szkieletowych.

Lipcowe upały oraz burze nieco spowolniły, ale nie zahamowały prac przy budowie sieci. Minione tygodnie zaowocowały przyrostem długości wybudowanej mikrokanalizacji o około 110 km. W sumie położono dotychczas 1 339,60 km mikrokanalizacji, a do końca projektu pozostało do wybudowania jeszcze około 270 km. Przy obecnym tempie prac Wykonawca zrealizuje kontrakt za około 10 tygodni, co stawia pod znakiem zapytania możliwość dotrzymania terminu końcowego. Mimo upływu, w dniu 25.07.2014, terminu realizacji następnej transzy relacji, Wykonawca zgłosił do odbioru częściowego dopiero dwie relacje. W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do bezzwłocznego wdrożenia planu naprawczego.

 

Wyjaśniła się sprawa rozpoczęcia prac na relacji RD_14, zlokalizowanej wzdłuż odcinka torów modernizowanych przez PKP PLK SA. Po ponad półrocznych ustaleniach, w dniu  18.07.2014, podpisano protokół przekazania placu budowy przez PKP PLK Wałbrzych. Inżynier Kontraktu otrzymał również do weryfikacji ostatni element dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany i wykonawczy dla RS_6  w relacji WS_Wrocław – WD_Miękinia.

 

Dla relacji zgłoszonych w minionych tygodniach do odbioru częściowego, Inżynier Kontraktu wydał opinię pozytywną rekomendującą do odbioru m.in. RD_45, RD_13  i roboty budowlane przy zapasowym Centrum Zarządzania Siecią w Świdnicy.

 

Tygodniowe zużycie mikrokanalizacji to blisko 30 km. Na jednym bębnie o średnicy 2,5 m nawinięte jest około 2 km mikrorury. Co tydzień na placach budów rozładowywane są co najmniej trzy pełne tiry dostarczające bębny. Na potrzeby wybudowanych odcinków DSS do dnia dzisiejszego Wykonawca odebrał ponad 130 takich tirów.

 

Podsumowując zaawansowanie w odniesieniu do całego zakresu projektu, sytuacja przedstawia się następująco:
• długość wybudowanej mikrokanalizacji – ok. 1340 km [~83,6% zakresu]
• liczba wybudowanych węzłów dystrybucyjnych - 61 szt. [~74% zakresu]
• liczba wybudowanych węzłów szkieletowych - 5 szt. [55% zakresu]
• liczba relacji optotelekomunikacyjnych po odbiorze częściowym - 63 szt. [~67% zakresu]