rozmiar czcionki: A | A | A

Przetarg w zakresie wyboru Inżyniera Kontraktu DSS

Dodano: 01-02-2013

W dniu 30.01.2013 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz dostawę i wdrożenie systemu paszportyzacji sieci dla projektu pn.: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

[more]

Podjęto uchwałę w sprawie dofinansowanie Projektu

Dodano: 30-01-2013

W dniu 29.01.2013 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3459/IV/13 w sprawie dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”

[more]

Zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu Dolnośląskiej Sieci...

Dodano: 24-01-2013

Zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” złożonego przez Województwo Dolnośląskie do Priorytetu 2, Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

[more]

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu oceniony pozytywnie

Dodano: 04-01-2013

Informujemy, iż 28 grudnia 2012 roku wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej” spełnił kryteria oceny formalnej zawarte w „Kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD” zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WD i tym samym został pozytywnie oceniony pod względem formalnym kończąc drugą ocenę formalną.

[more]

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy platformy e-DolnySlask

Dodano: 12-01-2012

W dniu 08.01.2013 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na opracowanie, wykonanie i wdrożenie bazy wiedzy o Dolnym Śląsku oraz związanej infrastruktury sprzętowo-programowej dla potrzeb projektu pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask”, pełnienie funkcji Operatora platformy wraz z promocją projektu oraz przeprowadzeniem działań marketingowych wpisanych w strategię rynkową platformy.

[more]