rozmiar czcionki: A | A | A

"Polska Szerokopasmowa" o Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

Dodano: 30-04-2013

"Główny trójkąt, czyli tak zwany pierścień centralny łączy bezpośrednio węzły ulokowane w trzech największych dolnośląskich miastach, czyli Wrocławiu, Legnicy i Wałbrzychu. Pierścień południowo-wschodni obejmuje węzły Wrocław, Strzelin, Kłodzko i Wałbrzych. Południowo-zachodni pierścień łączy węzły z Wałbrzycha do Jeleniej Góry, Lubania, Bolesławca i Legnicy. Pierścień północny, najuboższy, łączy jedynie Legnicę z Rudną i z Wrocławiem".

[more]

"Polska Szerokopasmowa" o Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej (kopiuj 1)

Dodano: 30-04-2013

"Główny trójkąt, czyli tak zwany pierścień centralny łączy bezpośrednio węzły ulokowane w trzech największych dolnośląskich miastach, czyli Wrocławiu, Legnicy i Wałbrzychu. Pierścień południowo-wschodni obejmuje węzły Wrocław, Strzelin, Kłodzko i Wałbrzych. Południowo-zachodni pierścień łączy węzły z Wałbrzycha do Jeleniej Góry, Lubania, Bolesławca i Legnicy. Pierścień północny, najuboższy, łączy jedynie Legnicę z Rudną i z Wrocławiem".

[more]

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy platformy...

Dodano: 24-04-2013

W dniu 24.04.2013 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie, wykonanie i wdrożenie bazy wiedzy o Dolnym Śląsku oraz związanej infrastruktury sprzętowo-programowej dla potrzeb projektu pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask”, pełnienie funkcji Operatora platformy wraz z promocją projektu oraz przeprowadzeniem działań marketingowych wpisanych w strategię rynkową...

[more]

Nabór wniosków na rozwój szerokopasmowego internetu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dodano: 19-04-2013

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił w dniu 11 kwietnia 2013r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla Gmin i Związków Międzygminnych wspierającej przedsięwzięcia służące tworzeniu i umożliwianiu dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

[more]

Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu DSS.

Dodano: 26-03-2013

W dniu 25 marca 2013 roku Województwo Dolnośląskie podpisało z konsorcjum firm: Egis Poland Sp. z o.o. i InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz dostawę i wdrożenie systemu paszportyzacji sieci. Umowa została zawarta w ramach realizacji projektu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

[more]

Aktualizacja wymagań technicznych DSS w zakresie części aktywnej sieci

Dodano: 06-03-2013

W związku z trwającymi pracami projektowymi oraz przeprowadzonym badaniem rynku dostawców sieciowych urządzeń aktywnych dokonano aktualizacji dokumentu pn. „Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji projektowej, Część 2: Wymagania dla dokumentacji części aktywnej sieci”.

[more]

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 przyjęta.

Dodano: 01-03-2013

Podczas XXXII sesji sejmiku, radni przyjęli projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Ten strategiczny dokument precyzuje cele i kierunki rozwoju Dolnego Śląska na najbliższe osiem lat. Przyjęta wczoraj Strategia to jeden z najważniejszych dokumentów w historii samorządu Dolnego Śląska. Projekt Strategii zaprezentowano 8 października 2012 r. podczas gali z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i całego zarządu województwa. Konsultacje społeczne nad tym dokumentem...

[more]