rozmiar czcionki: A | A | A

Wybór Operatora Infrastruktury dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej

Dodano: 08-10-2013

W dniu 08.10.2013 Województwo Dolnośląskie ogłosiło postępowanie – w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci. Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym przez ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi.

[more]

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za wrzesień 2013

Dodano: 26-09-2013

Rozpoczęto prace budowlane na kolejnych relacjach: RD27 Pieńsk–Węgliniec oraz RD62 Wąsosz‑Góra. Obecnie realizowanych jest 11 relacji sieci DSS oraz prowadzone są roboty na terenie Centrów Zarządzania Siecią (CZS Wrocław i zCZS Świdnica). Na realizowanych relacjach w ubiegłym tygodniu przybyło 12 km mikrokanalizacji. Do tej pory wybudowano ok. 190 km mikrokanalizacji co odpowiada ok. 12 % całego zakresu.

[more]

Projekty powiązane z projektem e-DolnySlask.

Dodano: 12-09-2013

Działania mające na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego w regonie realizowane są wielokanałowo. Obok projektu e-DS, realizowany jest Projekt Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej w ramach którego powstaną sieci otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Dolnego Śląska.

[more]

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za sierpień 2013

Dodano: 27-08-2013

W pierwszej połowie sierpnia, projektanci przystąpili do opracowywania dokumentacji powykonawczej dla 8 relacji, które Wykonawca planuje oddać do końca miesiąca. Pierwsze relacje (RD53 Dobromierz – Kłaczyna i RS32 Świerzawa – Wojcieszów) zostały zgłoszone do odbioru w połowie miesiąca. W tym czasie Wykonawca rozpoczął również roboty budowlane na kolejnych dwóch relacjach, to jest RD52 Czernica – Długołęka i RD63 Zawonia –Trzebnica.

[more]

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej - raport za lipiec 2013

Dodano: 02-08-2013

Kolejne dni prac na uruchomionych budowach relacji DSS przyniosły przyrost długości zabudowanej mikrokanalizacji do narastająco ok. 120 km.

[more]

Podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i...

Dodano: 25-07-2013

W dniu 22 lipca 2013 roku podpisano umowę pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a spółką Qumak S.A. na realizację projektu pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask”. Postępowanie o zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a oferta firmy Qumak została wyłoniona jako najkorzystniejsza. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa...

[more]

Relacja z postępów prac budowlanych

Dodano: 16-07-2013

Mimo obfitych opadów w ostatnim tygodniu czerwca (które wręcz zmusiły Wykonawcę do chwilowego przerwania prowadzenia robót) zakopano w tym okresie rurociąg mikrokanalizacji o długości około 13 km.

[more]