rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o podmiotach w postępowaniu

06.12.2013 14:11

Województwo Dolnośląskie informuje, iż w ramach postępowania pn. „Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci”, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zmianami) oraz z zastosowaniem ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2009 r. Nr 19, poz. 101 ze zmianami), wpłynęły wnioski o zawarcie umowy koncesji następujących firm:


Lp.

Nazwa i adres Zainteresowanego podmiotu

1.        

EmiTel sp. z o.o.

2.        

Konsorcjum firm:

 1. Politechnika Wrocławska

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

 1. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

 

3.        

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

4.        

Exatel SA

5.        

Konsorcjum firm:

 1. KT Corporation
 2. ICRAFT Co. Ltd.
 3. KBTO sp. z o.o.

 

6.        

TK Operator sp. z o.o.

7.        

WASKO S.A.

8.        

Konsorcjum firm:

 1. HFC – Operator sp. z o.o.
 2. Telekomunikacja Wielkopolska sp. z o.o.

 

9.        

Longside Investments sp. z o.o.

10.    

Konsorcjum firm:

 1. Data Techno Park sp. z o.o.
 2. Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o.

 

11.    

Fondlar sp. z o.o.

12.    

Konsorcjum firm:

 1. Hyperion S.A.
 2. Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o.

 

 

Wartym zauważenia jest fakt, iż projekt Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej realizowany jest w modelu, w którym ryzyko budowy części pasywnej sieci przyjął na siebie podmiot publiczny – tj. Województwo  Dolnośląskie, natomiast  partner prywatny działający jako Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do zaprojektowania i  wybudowania infrastruktury aktywnej, rozbudowy sieci dystrybucyjnej oraz do eksploatacji całej sieci.