rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja dla zainteresowanych podmiotów o Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej

25.10.2013 10:27

W ramach działań informacyjnych, dotyczących postępowania na wybór Operatora Infrastruktury dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, Województwo Dolnośląskie przygotowało prospekt przedsięwzięcia, skierowany do osób zarządzających podmiotami potencjalnie zainteresowanymi udziałem w postępowaniu.

Prospekt ma charakter ogólnoinformacyjny i poglądowy. Powstał w oparciu o syntezę dokumentacji opracowanej na etapach przygotowawczych: projektu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” oraz postępowania prowadzącego do wyboru partnera prywatnego. Ma przybliżyć cele projektu, oczekiwania Województwa Dolnośląskiego wobec partnera prywatnego, a także ukazać podstawowe uwarunkowania z którymi partner prywatny musi się liczyć niezależnie od swych celów biznesowych. Treść prospektu opiera się na formalnej dokumentacji przedsięwzięcia, ale jest wobec niej uproszczona i zawiera skróty redakcyjne. Prospekt nie może być wykorzystany do sporządzania interpretacji, pociągających za sobą skutki prawne, w tym nie może być podstawą roszczeń partnera prywatnego wobec Województwa Dolnośląskiego.