rozmiar czcionki: A | A | A

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie dostępności stron internetowych sektora publicznego dla osób starszych oraz niepełnosprawnych.

02.12.2013 10:42

Dyrektywa w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego ma na celu wspieranie państw członkowskich w realizacji krajowych zobowiązań dotyczących dostępności sieci, a tym samym zachęcanie państw członkowskich do przestrzegania przepisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dotyczących stron internetowych instytucji sektora publicznego.

Artykuł 9 Konwencji zobowiązuje państwa członkowskie, a także samą UE, do stosowania odpowiednich środków na rzecz zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości, m.in. do technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym dostępu do internetu.


Platforma e-DolnySlask spełniać będzie wymogi dyrektywy unijnej, która wejdzie w życie w styczniu 2015 roku. Na dostosowanie już istniejących stron, kraje członkowskie będą miały czas do końca 2016 roku.