rozmiar czcionki: A | A | A

Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji projektowej

01.06.2011 15:10

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego eksperci Politechniki Wrocławskiej w czerwcu 2011 przygotowali dokument określający wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji projektowej.

Dokument przygotowany przez ekspertów z Politechniki Wrocławskiej ustanawia standardy i szczegółowe specyfikacje techniczne w zakresie  przygotowania  wykonawczej  i  powykonawczej  dokumentacji projektowej  dotyczącej  projektowania  i  budowy  Dolnośląskiej  Sieci Szkieletowej  (DSS)  jako  sieci  klasy  NGN,  z  zastosowaniem  technologii mikrokanalizacji.
W dokumencie zostały ustalone ogólne  zasady  projektowania  rurociągów  mikrokanalizacji  kablowej, linii optotelekomunikacyjnych w mikrokanalizacji oraz, sformułowane zostały wymagania w zakresie projektowania infrastruktury aktywnej. Jednolity tekst wymagań technicznych dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji projektowej  znajduje się tutaj.