rozmiar czcionki: A | A | A

Rozpoczęto notyfikację Projektu w Komisji Europejskiej

21.07.2011 15:12

W dniu 21 lipca 2011 zostały przesłane dokumenty do Komisji Europejskiej dotyczące prenotyfikacji pomocy publicznej w Projekcie pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”.

Postępowanie prenotyfikacyjne jest nowym rodzajem postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dodanym do standardowej procedury kontroli pomocy państwa. Postępowanie prenotyfikacyjne umożliwia nieformalne i poufne przedyskutowanie prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących projektu przyznania pomocy. Skierowanie dokumentów Projektu Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej do oceny w postępowaniu prenotyfikacyjnym wpłynie na przygotowanie wyższej jakości dokumentacji aplikacyjnej, a także na szybsze zakończenie procedury notyfikacji.