rozmiar czcionki: A | A | A

Pozytywna opinia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

07.11.2011 15:14

Projekt Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej uzyskał w dniu 7 listopada 2011 roku pozytywną opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W opinii UKE znajdujemy następujący fragment:

„Na obszarach, na których na skutek zapóźnień w rozwoju infrastruktury standard świadczenia usług telekomunikacyjnych jest dalece niezadowalający, realizacja projektu DSS umożliwi rozwój usług telekomunikacyjnych wykonywanych na konkurencyjnych zasadach. Infrastruktura DSS będzie zapewniać dostęp do usług hurtowych blisko sieci dostępowych. W efekcie przyczyni się do zaspokojenia potrzeb konsumentów na nowoczesne usługi telekomunikacyjne.”
I dalej:
„…realizację projektu DSS należy uznać za zasadną i potrzebną dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego i realizacji założeń Agendy Cyfrowej.”