rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje ws. budowy dolnośląskiej sieci szkieletowej

02.05.2011 11:20

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jako inwestor zamierzenia pod nazwą „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”, rozpoczął w dniu 22.04.2011r. konsultacje z 85 przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na Dolnym Śląsku, prosząc o wydanie opinii o ww. projekcie.

Opinie mogą w szczególności zawierać oceny w zakresie szans i zagrożeń jakie realizacja projektu może stworzyć w działalności operatorskiej opiniujących, jak również uwagi i sugestie dotyczące mocnych i słabych stron przedsięwzięcia. Uzyskana w ten sposób ocena projektu zostanie załączona do wniosku Województwa o wydanie opinii Prezesa UKE w sprawie wykonywania planowanej działalności w zakresie telekomunikacji w obszarze „budowa infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej”, w trybie art.4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675).
Inwestor oczekuje również na opinie od przedsiębiorców i operatorów telekomunikacyjnych, z którymi nie skontaktował się w tej sprawie. Opinie można przesyłać listownie z dopiskiem „Opinia DSS” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych, ul. Mazowiecka 15, 50-411 Wrocław lub elektronicznie na adres robert.aftyka@dolnyslask.pl
 
Aktualna informacja o projekcie, w postaci wyciągu ze Studium Wykonalności, znajduje się na internetowej stronie projektu
http://www.umwd.dolnyslask.pl/dss/studium-wykonalnosci/