rozmiar czcionki: A | A | A

Bezpłatne szkolenie pt. "Polityka Społeczeństwa Informacyjnego".

05.12.2011 09:22

Szkolenie organizowane jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i jest jednym z cyklu szkoleń poświęconych tematyce polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji odpowiedzialnych za realizację indywidualnych projektów kluczowych oraz pracowników instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie funduszy strukturalnych.

Główne tematy jakie zostaną poruszone podczas szkolenia:


1. przedstawienie idei społeczeństwa informacyjnego
2. podstawy prawne funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce i na świecie
3. programy i inicjatywy Unii Europejskiej wspierania informatyzacji, regionalne i narodowe strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
4. elektroniczna administracja, informatyzacja działalności organów władzy publicznej, podpis elektroniczny
5. obecny stan i wizja przyszłości rynku telekomunikacyjnego
6. gospodarka i handel elektroniczny, inteligentny transport, e-learning, telemedycyna, geoinformacja
7. możliwość tworzenia projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE
8. Przykłady udanych wdrożeń projektów
9. sieci komputerowe, sposoby dostępu do Internetu, zagadnienia bezpieczeństwa
10. umiejętność konstruowania wniosków o dofinansowanie projektu uwzględniających politykę społeczeństwa informacyjnego
11. jak monitorować politykę społeczeństwa informacyjnego w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Szkolenia realizowane są przez firmę Instytut Konsultantów Europejskich. Osobą kontaktową, odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji i kontakt z uczestnikami jest Pani Anita Nastawska dostępna pod nr tel. 62/760 11 40, email: anita@eurofunds.org. Więcej informacji na temat szkoleń znaleźć można na stronie internetowej www.psi.szkoleniaue.pl.