rozmiar czcionki: A | A | A

Wyniki inwentaryzacji do pobrania

11.09.2009 13:46

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami inwentaryzacji, w której znajdą państwo informacje na temat identyfikacji i analizy istniejącej oraz planowanej infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb Projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”.

W szeregu dokumentów zawartych w opracowaniu znajdą państwo różne płaszczyzny, ujęcia i sposoby interpretacji wyników ankiet oraz danych przedstawionych przez Operatorów Telekomunikacyjnych. Opracowanie zawiera również mapy poszczególnych gmin wraz z wykazem miejscowości (na poziomie szczegółowości sołectwa) zgodnie z przyjętymi wytycznymi (z uwzględnieniem dostępności do sieci Internetowej z prędkością minimum 2 Mbit/s) w typowym ujęciu białe-szare-czarne obszarów zagrożonych wykluczeniem.

Wyniki Inwentaryzacji