rozmiar czcionki: A | A | A

WNIOSKI (wszystkie rubryki) NALEŻY WYPEŁNIAĆ ELEKTRONICZNIE I DOSTARCZYĆ DROGĄ MAILOWĄ DO KANCELARII SEJMIKU W PLIKU MS WORD NA ADRES:

sejmik@dolnyslask.pl

 

WYPEŁNIONĄ I PODPISANĄ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WERSJĘ PAPIEROWĄ NALEŻY DORĘCZYĆ OSOBIŚCIE DO:

Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

I piętro/ pok. 1229

Plac Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu

 

LUB WYSŁAĆ POCZTĄ NA ADRES:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Sejmiku
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

 

CIVI HONORARIO

 

SILESIA Dolnośląska Nagroda Kulturalna Sejmiku

Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Odznakę Honorową nadaje Sejmik Województwa Dolnośląskiego w drodze uchwały, na wniosek Przewodniczącego Sejmiku na podstawie rekomendacji Komisji ds. Odznaki Honorowej.

Inne osoby i podmioty organizacyjne mogą przedstawiać kandydatów do Odznaki Honorowej tylko za pośrednictwem podmiotów wymienionych w § 4. ust. 5. Regulaminu Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Formularz zgłoszeniowy o nadanie odznaki + Klauzula informacyjna


Do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe osoby zgłaszanej do nadania odznaki: nr telefonu, fax, e-mail