rozmiar czcionki: A | A | A

Do 31 marca trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA...

Dodano: 31-03-2020

W 2020 roku po raz dwunasty zostanie przyznana Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zostanie nią uhonorowany twórca dzieła artystycznego, wydarzenia lub projektu kulturalnego, który w sposób szczególny wniósł wkład w rozwój dolnośląskiej kultury lub promował nasz region w Polsce i za granicą.

[more]

XVI sesja Sejmiku

Dodano: 26-02-2020

Pierwszym punktem sesji była uroczystość wręczenia Złotej Odznaki Honorowej Zasłużonemu dla Województwa Dolnośląskiego Janowi Saulowi*. Radni głosując podjęli m.in. decyzję w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo. Większością głosów uchwalono decyzje o drogach na Dolnym Śląsku. Ważnym punktem XVI sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego była debata na temat możliwości statystycznego podziału naszego regionu...

[more]

Rozpoczynamy zapisy na nowy semestr "Lekcji wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w...

Dodano: 02-02-2020

Wraz z rozpoczęciem drugiego semestru roku szkolnego 2019/2020 Przewodniczący Sejmiku Andrzej Jaroch, Radni Województwa Dolnośląskiego oraz pracownicy Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego po raz kolejny bardzo serdecznie zapraszają wszystkie chętne szkoły do udziału w „Lekcjach wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie”.

[more]

XV sesja Sejmiku

Dodano: 16-01-2020

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się bardzo uroczyście wręczeniem Odznak Honorowych Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego. Złotą odznakę otrzymała Kopalnia „Rudna” – KGHM SA Zakłady Górnicze „Rudna”. Srebrna Odznakę otrzymał pan Jacek Kołtun. Przewodniczący Komisji Stałych Sejmiku przedstawili plan pracy na rok 2020. Uchwalone zostały stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich. Większością głosów przyjęto uchwałę na mocy której na rzecz Gminy Wrocław przekazana zostanie darowizna...

[more]

XIV sesja - Sejmik uchwalił budżet Województwa Dolnośląskiego na rok 2020

Dodano: 19-12-2019

Większe o ponad 131 milionów złotych dochody województwa i nadwyżka budżetowa sięgająca niemal 30 milionów złotych – Sejmik Województwa większością głosów przyjął projekt budżetu Dolnego Śląska na rok 2020. Nasz region jest jedynym województwem w Polsce bez deficytu budżetowego.

[more]

BOŻE NARODZENIE AD2019

Dodano: 17-12-2019

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia zapraszamy do obejrzenia życzeń, które składa Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzej Jaroch. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FW1LU2n5KMKE%3Ffbclid%3DIwAR1c33s1FnwzWe7XIvs4Mwoes3rs3iv0myMN0smDbHj6eKqPImqbXwUbHvY&h=AT1wDIAH-j21fcWRAnXtmLGXHuKcqIMPLE4RUorhYTK-JVcFi-8XSpVwZP8yw4TSYmOFk1XW8jmi_V2PiPSBbBJwMrE25nSM_MGbQmozyDIQy57bb8MLYM5gyb0nxXXhNF4k

[more]

Za nami 6 lat z „Lekcjami wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie”!

Dodano: 13-12-2019

W środę, 11 grudnia 2019 roku, zakończyliśmy kolejny, bardzo udany semestr lekcji z zakresu wiedzy o samorządzie. Tym samym za nami w sumie już pełnych 12 semestrów, czyli 6 lat zajęć, regularnie prowadzonych w sali posiedzeń Sejmiku. Na przestrzeni tego czasu odwiedziło nas łącznie już niespełna 18 tysięcy młodych Dolnoślązaków!

[more]