rozmiar czcionki: A | A | A

Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

31.03.2022 23:23

W 2022 roku po raz piętnasty zostanie przyznana Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zostanie nią uhonorowany twórca dzieła artystycznego, wydarzenia lub projektu kulturalnego, który w sposób szczególny wniósł wkład w rozwój dolnośląskiej kultury lub promował nasz region w Polsce i za granicą.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody występuje Kapituła, w skład której wchodzą m.in. Przewodniczący Sejmiku, Członek Zarządu Województwa odpowiedzialny za działania w sektorze kultury i Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku. Kandydatów może zgłaszać m.in. Przewodniczący Kapituły, jej poszczególni członkowie, Radni Województwa, grupa co najmniej 1000 mieszkańców Dolnego Śląska, instytucje kultury lub środowiska twórcze.


Wnioski można składać do 31 marca 2022 roku w Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.  

Kontakt do sekretariatu Kancelarii: 71-340-65-09; 71-340-64-29 

•    Regulamin Przyznawania Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku

      Województwa Dolnośląskiego

•    Wniosek o przyznanie Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA