rozmiar czcionki: A | A | A


Wieś w rękach mieszkańców — powstał film o inicjatywie LEADER

Dodano: 16-02-2023

Departament Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje operację pn.: „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020”. W ramach projektu został nakręcony pierwszy z cyklu sześciu filmów pt. „LEADER”.

[more]

Zapraszamy do udziału w konkursie „Sposób na Sukces”

Dodano: 13-02-2023

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu pn.  „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące  przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Patronem konkursu jest Prezydent RP. Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych rozwiązań sprzyjających poprawie jakości życia, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup...

[more]

II edycja ogólnopolskiego konkursu „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił...

Dodano: 06-02-2023

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas” organizowanym dla dzieci szkół podstawowych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w...

[more]

Dolny Śląsk na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywcze Internationale Grüne Woche

Dodano: 27-01-2023

Województwo Dolnośląskie uczestniczy w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, które odbywają się od 20 do 29 stycznia 2023 roku w Berlinie. Jest to największe i najważniejsze miejsce branżowych spotkań producentów i przetwórców żywności oraz ogrodników z całego świata. Na stoisku regionalnym prezentowane są dolnośląskie produkty rolno – spożywcze oraz tradycyjne wyroby ceramiczne. Stoisko odwiedzili m.in. Grzegorz Macko -  Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Anna...

[more]

Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska 2023"

Dodano: 27-01-2023

Samorząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2023”. Konkurs organizowany jest już po raz piętnasty i ma na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu oraz promowanie wzorców działalności społeczności lokalnych w ramach inicjatywy Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”.

[more]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy...

Dodano: 25-01-2023

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) oraz na podstawie uchwały nr L/1018/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.” Zarząd Województwa...

[more]

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku

Dodano: 18-01-2023

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku.Termin naboru: od 23 stycznia do 10 lutego 2023 rokuWnioski należy składać: - osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, - za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12 – 14, 50 - 411 Wrocław (na kopercie należy umieścić...

[more]