rozmiar czcionki: A | A | A


Zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"

10.01.2023 10:22

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zaprasza do wzięcia udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy". Poszukiwane są pomysły i inicjatywy, dzięki którym wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Prace można zgłaszać w terminie od 01.07.2022 do 28.02.2023 r.

Celem realizowanej przez IRWiR PAN operacji jest upowszechnianie i promocja smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych innowacji społecznych oraz cyfrowych na obszarach wiejskich w formie opisu stanu faktycznego (z pogłębionym uwzględnieniem wizji oraz inicjatyw wdrażania tej koncepcji w przyszłości). Ponadto zwiększenie zainteresowania koncepcją smart villages wśród jednostek wprowadzających innowacje oraz zaprezentowanie wizji i inicjatyw dotyczących smart villages w formie elektronicznej. Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich. W dwóch poprzednich edycjach zgłoszono ponad 160 prac.

Więcej informacji na stronie IRWiR PAN.


Do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy