rozmiar czcionki: A | A | A


„Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych” w Ścinawce Średniej

Dodano: 01-03-2024

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Gminą Radków organizuje „Prezentację Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych” w dniu 17 marca 2024 roku.

[more]

Wydłużenie naboru w konkursie pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2024 roku

Dodano: 26-02-2024

W nawiązaniu do uchwały nr 8253/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8058/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w...

[more]

Lista odmian zalecanych w 2024 roku dla województwa dolnośląskiego

Dodano: 21-02-2024

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian. PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU.

[more]

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku

Dodano: 25-01-2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku.

[more]

Pomoc finansowa dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2024 roku na bieżące utrzymanie urządzeń...

Dodano: 25-01-2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.

[more]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy...

Dodano: 24-01-2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2024 roku.

[more]

Dolny Śląsk na targach Grüne Woche w Berlinie

Dodano: 23-01-2024

W dniach 19-28 stycznia 2024 roku w Berlinie odbywają się Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze „Zielony Tydzień” (Grüne Woche). Targi organizowane są już od 1926 roku. Skupiają producentów artykułów rolno-spożywczych, zaopatrzenia rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, produktów agd i wyrobów rękodzielniczych z całego świata. Od niemalże dwudziestu lat uczestniczy w nich województwo dolnośląskie, prezentując potencjał dolnośląskich producentów, przetwórców, rzemieślników i organizacji...

[more]