rozmiar czcionki: A | A | A


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z...

Dodano: 19-01-2022

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXXVII/735/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 r.” Zarząd...

[more]

Konkurs 6/2022 dla Partnerów KSOW

Dodano: 12-01-2022

Ogłoszenie o konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023

[more]

Prezentacja tradycyjnych stołów wigilijnych w Legnicy

Dodano: 21-12-2021

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Dolnośląską Izbą Rolniczą zorganizował 18 grudnia 2021 roku w Galerii Piastów w Legnicy Prezentację tradycyjnych stołów wigilijnych.

[more]

XI Doroczny Kongres Odnowy Wsi

Dodano: 14-12-2021

W dniach 9 -10 grudnia 2021 r. w Centrum Kongresowo - Wypoczynkowym na Zamku Kliczków odbył się XI Doroczny Kongres Odnowy Wsi.

[more]

II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Dodano: 08-12-2021

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia.

[more]

Podsumowanie konkursów dotyczących PROW 2014-2020

Dodano: 06-12-2021

2 grudnia br. we Wrocławiu podsumowano 3 konkursy dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które ogłosił w 2021 roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

[more]

Ogólnopolski konkurs „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół...

Dodano: 03-12-2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?” organizowanym dla dzieci szkół podstawowych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce. Zadaniem...

[more]