rozmiar czcionki: A | A | A

Tytuł „zDolne NGO” dla organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz...

Dodano: 11-09-2018

10 września br. podczas uroczystej Gali zorganizowanej w Teatrze Miejskim w Jaworze, Członek Zarządu Województwa dr Tadeusz Samborski wręczył Towarzystwu Miłośników Ziemi Kłodzkiej tytuł „zDolne NGO”. Organizatorem konkursu oraz gali był Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

[more]

VII Edycja konkursu „zDolne NGO” – posiedzenie Kapituły Oceniającej

Dodano: 03-09-2018

W dniu 31 sierpnia br. o godz. 11.00 u Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przy ulicy Walońskiej 3-5 we Wrocławiu, odbyło się posiedzenie Kapituły Oceniającej zgłoszenia organizacji pozarządowych, które wpłynęły na VII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. (organizacje liderskie w danej społeczności).

[more]

Konkurs "zDolne NGO" - wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń

Dodano: 14-08-2018

Uprzejmie informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń do VII Edycji Konkursu "zDolne NGO"dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej, prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. (lokalni liderzy w danej społeczności), został wydłużony do dnia 30 sierpnia br. (decyduje data wpływu do UMWD).Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:Urząd Marszałkowski Województwa...

[more]

VII Edycja Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej...

Dodano: 18-07-2018

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić VII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. (organizacje liderskie w danej społeczności).

[more]