rozmiar czcionki: A | A | A

LISTY RANKINGOWE


2023.12.13

Zatwierdzona lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2023 r. poz. 1554) oraz § 10 ust. 14 załącznika nr 1 do uchwały nr 7397/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 7913/VI/23 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa dolnośląskiego.

(pobierz uchwałę 7913/VI/23 - lista rankingowa LSR)

***