rozmiar czcionki: A | A | A

Instrukcja ustanawiania Pełnomocników ePUE

Dodano: 21-06-2024

Instrukcja dla wnioskodawców w zakresie ustanawiania pełnomocnika w PUE ARiMR (pobierz plik) *

[more]

Aktualizacja załącznika nr 1 - umowa o przyznaniu pomocy /zarządzanie LSR/

Dodano: 27-05-2024

Dokumentacja naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER: -zaktualizowany załącznik nr 1 - umowa o przyznaniu pomocy, komponent zarządzanie LSR (pobierz plik) *

[more]

Zaktualizowany harmonogram planowanych przez samorząd województwa dolnośląskiego w roku 2024...

Dodano: 18-04-2024

W oparciu o postanowienia rozdziału V pkt 6 Wytycznej podstawowej w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji w dniu 17.04.2024 r. zaakceptowała zmianę harmonogramu planowanych przez samorząd województwa dolnośląskiego w roku 2024 naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Załączniki:Zaktualizowany harmonogram planowanych naborów...

[more]

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej...

Dodano: 17-04-2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR Termin składania wniosków:od 06.05.2024 r. do 10.06.2024 r.Miejsce i tryb składania wniosków:Kompletny wniosek wraz z załącznikami, które potwierdzą spełnienie warunków przyznania pomocy, należy złożyć w terminie określonym w...

[more]

Dokumentacja naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej...

Dodano: 12-03-2024

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR. Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocyZałącznik nr 1 do regulaminu - Wzór umowy o przyznaniu pomocyZałącznik nr 2 do regulaminu - Wykaz załączników do wniosku o przyznanie pomocyZałącznik nr 3 do regulaminu -...

[more]

Harmonogram planowanych w 2024 roku naborów wniosków w województwie Dolnośląskim w ramach Planu...

Dodano: 29-12-2023

1. I.13.1 LEADER- komponent Zarządzania LSR- od 15.03.2024 r.2. I.10.8 Scalanie gruntów z zagospodarowaniem poscaleniowym – od 20.07.2024 r. 3. I.13.1 LEADER- Komponent Wdrażania LSR- od 20.09.2024 r.4. I.10.10- Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrażanie koncepcji inteligentnych wsi (oczyszczalnie przydomowe) – od 19.12.2024 r.Wskazane powyżej planowane przybliżone terminy naborów są uzależnione od przekazania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu do obsługi...

[more]

Zatwierdzona lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Dodano: 13-12-2023

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2023 r. poz. 1554) oraz § 10 ust. 14 załącznika nr 1 do uchwały nr 7397/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez...

[more]