rozmiar czcionki: A | A | A

Poddziałanie 19.1 - Wsparcie przygotowawcze 1.WNIOSEK o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja (pobierz plik .zip) - 15.03.2022, w tym instrukcja z dn. 29.03.2022


2.WNIOSEK o płatność 

Wniosek o płatność (pobierz plik.zip) - marzec 2022 (aktualizacja instrukcji z maja 2022, doprecyzowanie na stronie 9)


3.UMOWA:

Umowa wraz z ankietą monitorująca zobowiązania (pobierz plik .rar) - 15.03.2022


4.ROZPORZĄDZENIE:


Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 06 czerwca 2015 r. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA "WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE"   ( pobierz plik pdf)

Zmiana rozporządzenia z dnia 28.01.2022r.  ( pobierz plik pdf)


*