rozmiar czcionki: A | A | A

Poddziałanie 19.3- Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 1.WNIOSEK o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy v3z (pobierz plik .rar) - 2021.11.15

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowywanych w MS_Excel (pobierz plik pdf)- 20.07.2019


ARCHIWUM

Wniosek o przyznanie pomocy v2z (pobierz plik .zip) - 2019.04.29, aktualizacja WoPP 20.07.2019

Wniosek o przyznanie pomocy v2z (plik .rar) - 2019.04.29

Wniosek o przyznanie pomocy (pobierz plik .zip) - 2016.10.17

Instrukcja (pobierz plik .pdf) - zaktualizowana 2017.01.16 (zmiany kolorem żółtym)


2.WNIOSEK o płatność 

Wniosek o płatność v3z (pobierz plik .zip) - aktualizacja WoP 14.12.2021

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowywanych w MS_Excel (pobierz plik pdf)- 20.07.2019


ARCHIWUM:

Wniosek o płatność v2z (pobierz plik .zip) - 2019.04.29

Wniosek o płatność v1z (plik .pdf) 2016.10.17


3.UMOWA:

Umowa v4z (plik .rar) - 2021.11.08


ARCHIWUM:

Umowa v3z (plik .rar) - 2019.04.29

Umowa v2 (plik pdf), (wersja edytowalna) 2017.02.08

Umowa v1 (pobierz plik .zip) 2016.10.17


4.ROZPORZĄDZENIE:


- Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz plik .pdf)

- Rozporządzenie zmieniające z 12.06.2018 (pobierz plik pdf)

- Rozporządzenie zmieniające od 06.09.2019 (pobierz plik pdf)

- Rozporządzenie zmieniające od 21.07.2020 (pobierz plik pdf)

- Rozporządzenie zmieniające od 04.10.2021 (pobierz plik pdf)


5.INNE:

1.Informacja po realizacji operacji wraz z instrukcją (pobierz plik .rar) - 22.03.2018
2.Sprawozdanie z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy wraz z instrukcją (pobierz plik .rar)- 22.03.2018
3.Klauzule RODO (pobierz plik)

4. Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020 ( otwórz link )
*


*