rozmiar czcionki: A | A | A

 

Poddziałanie 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Typy operacji:

I.Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


Wniosek o przyznanie pomocy + BIZNESPLAN + załączniki i instrukcje (v.5z) (pobierz plik .zip) - 19.09.2022 (odblokowano niektóre funkcje formularza WoPP excel)

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (v.5z) (pobierz plik .rar)- obowiązuje od 05.08.2022, wersja poprawiona z dnia 01.12.2022

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowywanych w MS_Excel (pobierz plik pdf)- 20.07.2019

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu + instrukcja (pobierz plik) -> aktualizacja informacji pomocniczej 2018.06.07 (pobierz plik)

Umowa o przyznaniu pomocy (v9z)  (pobierz plik)- 07.07.2022

Umowa o przyznaniu pomocy dla następcy prawnego/nabywcy (pobierz plik) - 29.04.2022

Aneks 14str. covid-19 do umowy v8z  (pobierz plik pdf)- 31.05.2021

Aneks 3str. covid-19 do umowy v8z  (pobierz plik pdf)- 02.06.2021

Aneks dot. wydłużenia PROW 3-str. (pobierz plik)- 16.02.2022

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz PDF, pobierz excel)

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz PDF)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji + instrukcja (pobierz plik)

Klauzule RODO (pobierz plik)ARCHIWUM

Wniosek o przyznanie pomocy + BIZNESPLAN + załączniki i instrukcje (v.4z) (pobierz plik .zip) - 03.09.2021, aktualizacja instrukcji wopp z 15.11.2021

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (v.4z) (pobierz plik .zip)- obowiązuje od 24.06.2019, aktualizacja WoP 20.07.2019

Umowa o przyznaniu pomocy (v8z)  (pobierz plik pdf / wersja edytowalna)- 31.05.2021

Wniosek o przyznanie pomocy + BIZNESPLAN + załączniki i instrukcje (v.3z) (pobierz plik .rar) - obowiązuje od 16.10.2017

Umowa przyznania pomocy (v.7z)  (pobierz plik .zip)- 12.06.2018

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (v.4z) (pobierz plik .rar)- obowiązuje od 24.06.2019

Umowa o przyznaniu pomocy (v.6z)  (pobierz plik .rar)- obowiązuje od 16.10.2017 (aktualizacja z dn. 27.10.2017)

Umowa o przyznaniu pomocy v. 5z (wersja pdf), (wersja edytowalna) - 24.07.2017

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016 (aktualizacja instrukcji 23.11.2016r.)

Biznesplan wersja 2z (tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4) (pobierz .xlsx) - 06.02.2017

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 2z (pobierz .pdf) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r.

Umowa o przyznaniu pomocy v. 4z (wersja pdf), (wersja edytowalna) - 08.02.2017

Umowa o przyznaniu pomocy v.3z (pobierz plik .rar) - 29.12.2016

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 1z (.pdf) - (pobierz plik)

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Umowa o przyznaniu pomocy (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Umowa o przyznaniu pomocy (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - v.2z

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (v.3z) (pobierz plik .rar)


II.Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy (5z) (pobierz plik .zip)- 19.09.2022 (odblokowano niektóre funkcje formularza WoPP excel)

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (v.5z) (pobierz plik .zip)- obowiązuje od 05.08.2022 - dotyczy również wniosków o wypłatę II transzy w przypadku gdy wop o wypłatę I transzy został złożony na formularzu 5z

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (v.4z) (pobierz plik .rar)- dotyczy wniosków o wypłatę II transzy pomocy

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowywanych w MS_Excel (pobierz plik pdf)- 20.07.2019

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu + instrukcja (pobierz plik) -> aktualizacja informacji pomocniczej 2018.06.07 (pobierz plik)

Aktualny wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (pobierz plik)

Pismo w sprawie Beneficjentów korzystających z tzw. "ulgi na start" w ramach poddziałania 19.2 (pobierz plik)

Umowa o przyznaniu pomocy (v.6z)  (pobierz plik)- 07.07.2022

Biznesplan (v.6z) (pobierz plik)- 07.07.2022

Umowa o przyznaniu pomocy dla następcy prawnego/nabywcy, premie (pobierz plik) - 29.04.2022

Aneks do umowy 5z i wcześniejszych (pobierz plik .pdf) - 02.06.2021

Aneks dot. wydłużenia PROW 5-str. (pobierz plik)- 16.02.2022

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu+ instrukcja (pobierz plik) - załączone formularze w wersji 5z dotyczą Beneficjentów (podejmowanie działalności gospodarczej), którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy na formularzu 5z oraz Beneficjentów, którzy zawarli aneksy „covidowe” do umów 4z i wcześniejszych.

Klauzule RODO (pobierz plik)ARCHIWUM

Wniosek o przyznanie pomocy (4z) (pobierz plik .zip)- obowiązuje od 30.06.2021r., aktualizacja instrukcji wopp z 15.11.2021

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (v.4z) (pobierz plik .zip)- obowiązuje od 24.06.2019, aktualizacja WoP 20.07.2019

Umowa o przyznaniu pomocy (v.5z) + Aneks dot zmian z rozporządzenia LSR  (pobierz plik .zip) - 23.12.2020

Wniosek o przyznanie pomocy (3z) + BIZNESPLAN (v4z) (pobierz plik .zip)- aktualizacja biznesplanu do v.4z 01.2021

Wniosek o przyznanie pomocy (3z) + BIZNESPLAN (v3z) (pobierz plik .rar)- obowiązuje od 16.10.2017

Umowa o przyznaniu pomocy(v.4z) (pobierz plik .rar) - 29.05.2018

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (v.4z) (pobierz plik .rar) - obowiązuje od 24.06.2019

Umowa przyznania pomocy (v.3z):  (pobierz plik .rar) - 16.10.2017

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - v.2z obowiązuje od 03.09.2016, aktualizacja instrukcji 10.02.2017

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (pobierz .xlsx) - 06.02.2017

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 2z (pobierz .pdf) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r.

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 1z (.pdf) - (pobierz plik)

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (v.3z) (pobierz plik .rar) - obowiązuje od 16.10.2017III.Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki v.4z (pobierz plik.zip) - obowiązuje od 14.07.2022

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki v.6z (pobierz plik .rar) - obowiązuje od 06.03.2023

Umowa przyznania pomocy (v.6z) (pobierz plik .zip)-  od 11.10.2022

Aneks dot. wydłużenia PROW 4-str. (pobierz plik)- 16.02.2022

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowywanych w MS_Excel (pobierz plik pdf)- 20.07.2019

Klauzule RODO (pobierz plik)ARCHIWUM

Umowa przyznania pomocy (v.5z) (pobierz plik .zip)-  01.02.2021

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki v.3z (pobierz plik .rar) - obowiązuje od 16.10.2017

Umowa przyznania pomocy (v.4z) (pobierz plik .rar)- obowiązuje od 16.10.2017

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki v.4z (pobierz plik .rar)- obowiązuje od 16.10.2017

Umowa przyznania pomocy 4z (pobierz plik .rar) - 02.10.2017, obowiązuje dla spraw wszczętych i niezakończonych po 09.09.2017 oraz wszczętych po tej dacie

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016

Umowa przyznania pomocy 3z (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, obowiązuje od 07.07.2017

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (2z) (pobierz plik .zip)

Umowa przyznania pomocy 2z (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, obowiązuje od 03.09.2016

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki v.5z (pobierz plik .rar)

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 29.07.2016Dokumenty wspólne:

ROZPORZĄDZENIE:


Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( pobierz plik pdf)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 25.08.2016 ( pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 10.08.2017 ( pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 10.05.2018 ( pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 08.11.2019 ( pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 02.09.2020 ( pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 04.01.2022 ( pobierz plik)ZALICZKI:

Wniosek o zaliczkę (pobierz plik) - 04.2019

Instrukcja do wniosku o zaliczkę (pobierz plik) - 04.2019

Wzór gwarancji (pobierz plik)


ARCHIWUM

Wniosek o zaliczkę (pobierz plik) -2016

Instrukcja do wniosku o zaliczkę (pobierz plik) - 2016ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020 ( otwórz link )

2020.04.27 - Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020
*