rozmiar czcionki: A | A | A

LEADER poddziałanie 19.2, operacje inne i własne-nowa wersja (3z) umowy

Dodano: 29-12-2016

W związku z zatwierdzoną zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,dostępna jest wersja 3z wzoru umowy. W przedmiotowej umowie zostały wprowadzone m.in. następujące zmiany:  -...

[more]

Informacja dotycząca aktualizacji wskaźników zwodociągowania i skanazlizowania

Dodano: 08-12-2016

W związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06 grudnia 2016 r. Samorząd Województwa Dolnośląskiego podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r. wskaźniki zwodociągowania gmin i skanalizowania gmin.

[more]

Formularze wniosków - targowiska

Dodano: 05-12-2016

Dostępne są formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

[more]

Generator wniosków LEADER 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Dodano: 02-12-2016

Informujemy, iż ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.   Pod następującym linkiem : http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html , znajdują się Generatory Wniosków dla:   I. Operacji...

[more]

Pytania i odpowiedzi LEADER poddziałanie 19.2 Wdrażanie LSR

Dodano: 30-11-2016

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieszczony został dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z...

[more]

Komunikat: dokumentowanie punktów nabór "Gospodarka wodno-ściekowa"

Dodano: 29-11-2016

W związku z trwającym naborem wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w terminie: od 24 października 2016 r. do 7 grudnia 2016 przypominamy, że zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia...

[more]

Aktualizacja instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy - poddziałanie 19.2

Dodano: 28-11-2016

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

[more]