rozmiar czcionki: A | A | A

Procedury odwoławcze - materiał pomocniczy poddziałanie 19.2

Dodano: 24-02-2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało procedury pomocnicze do protestów w ramach wsparcia udzielanego w ramach  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Materiał ma charakter pomocniczy, podstawą działań SW i LGD są  przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz procedury LGD. Pismo przekazujące (pobierz plik) Procedura pomocnicza protest (pobierz plik) *

[more]

Aktualizacja instrukcji do wniosku WoPP 19.2 podejmowanie działalności

Dodano: 10-02-2017

Aktualizacji uległa instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.Zmiana dotyczy pkt IV.10 - doprecyzowania informacji na temat Formularza pomocy deminimis (zmiany wyróżnione żółtym kolorem). "10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał. Formularz należy przygotować w oparciu o obowiązujący wzór Formularza informacji przedstawianych przy...

[more]

Portal Ogłoszeń ARiMR

Dodano: 08-02-2017

Na dzień 18 marca 2017 r. planowane jest uruchomienie Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

[more]

Czasowe wyłączenie generatora WoPP 19.2, narzędzia pomocnicze do biznesplanu

Dodano: 08-02-2017

W dniu 21 lutego br. na czas aktualizacji zostanie wyłączony Generator wniosków dla poddziałania 19.2. W tym czasie zaleca się korzystanie z edytowalnych dokumentów excel i word, w tym nowych narzędzi pomocniczych do obliczeń w biznesplanie.

[more]

Lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016

Dodano: 24-01-2017

Uchwała 3308/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju...

[more]

Ogłoszenie o naborze wniosków - targowiska

Dodano: 03-01-2017

„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

[more]

Gospodarka wodno-ściekowa: nowy wzór umowy przyznania pomocy (2z)

Dodano: 29-12-2016

Dostępny jest zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (2z) na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pobierz zaktualizowany wzór umowy (wersja 2z .rar) - 29.12.2016 >>>>>formularze wniosków i...

[more]